ZÁSADY PRO SESTAVENÍ KALENDÁRIA


V kalendáriu jsou uváděna jména obsažená v evidenci obyvatel ČR, doplněná jmény, která se u nás vyskytovala dříve nebo k nám nově pronikají. Na prvním místě je jméno (resp. dvě jména) vyskytující se od konce 20. století v civilních kalendářích. Následují další jména, seřazená podle četnosti jejich výskytu uváděné v registru obyvatel ČR v r. 2009, tj. od často používaných až po ojediněle se vyskytujících, popř. aktuálně nezaznamenaných. Data možného slavení jmenin byla převzata ze starších či cizích kalendářů, popř. příruček, nebo byla stanovena nově. Jména jsou přiřazena k prvním či dalším jménům zařazeným na následující místa na základě jejich variantnosti (Otomar k Otmarovi), stejného původu (Josefína k Josefovi), podobnosti významové (Bohuchval k Bohuslavovi) či formální (Saron k Sáře). Některá jména, a to buď bez kalendářní minulosti či k nám nedávno přejatá, byla k určitému datu přiřazena podle svého výskytu nově (Jasmína k Hynkovi) nebo zařazena tak, aby u jednotlivých dnů bylo rovnoměrně uváděno více, maximálně však šest jmen. Ženské protějšky mužských jmen obdobného výskytu zakončené na -a se někdy pro úsporu místa zachycují v závorce, např. Želmír(a), obdobně se zaznamenávají i varianty jmen, např. Gaja(na).

Všechna jména obsažená v kalendáriu jsou jazykově ověřenými spisovnými podobami a je možné je zvolit pro matriční zápis jako oficiální jméno. Zvyk slavit jmeniny se u nás ujal zhruba před 50 lety a jde o obyčej vžitý jen v několika zemích. Rovněž uvádění jmen v kalendáři a diáři je v celosvětovém měřítku spíše zvláštností než pravilem.

DIÁŘE


Doplněný seznam jmen používaných v ČR Na prvním místě je uvedené jméno vyskytující se od konce 20. stoletív civilních kalendářích.

Následují další jména, seřazená podle četnosti jejich výskytu uváděné v registru obyvatel ČR v r. 2009

Data možného slavení byla převzata ze starších či cizích kalendářů nebo byla stanovena nově.

jsou přiřazena na základě jejich variantnosti, stejného původu, podobnosti významové či formální

Ženské protějšky mužských jmen zakončené na -a se zachycují v závorce

KALENDÁŘE


Doplněný seznam jmen používaných v ČR Na prvním místě je uvedené jméno vyskytující se od konce 20. stoletív civilních kalendářích.

Následují další jména, seřazená podle četnosti jejich výskytu uváděné v registru obyvatel ČR v r. 2009

Data možného slavení byla převzata ze starších či cizích kalendářů nebo byla stanovena nově.

jsou přiřazena na základě jejich variantnosti, stejného původu, podobnosti významové či formální

Ženské protějšky mužských jmen zakončené na -a se zachycují v závorce

Navštivte e-shop presco.cz s nejširší nabídkou originálních kalendářů a diářů v ČR